Rhaglen

2017-18

Dyddiad Digwyddiad Amser Lleoliad
Gwener
Medi 15
Noson gymdeithasol ac ymaelodi a lluniaeth ysgafn 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Hydref 20
Noson gan Gwerinwyr Gwent 19:00 Canolfan Eglwysig Stow Park
Gwener
Tachwedd 10
Cinio canol dydd amser cinio Clwb Golff Y Parc, Coedkernew
Gwener
Tachwedd 17
Noson gan Dr Jennifer Needs a Dr Mair Rees o Brifysgol Abertawe 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Iau
Rhagfyr 14
Noson gyda Merched Y Wawr 19:00 Capel Bethesda Ty Du
Sul
Rhagfyr 17
Gwasanaeth o Garolau 15:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Ionawr 19
Noson gan Alwena a Chris: Taith i Seland Newydd 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Chwefror 16
Noson yng ngofal Gareth Beynon 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Sadwrn,
Mawrth 3
Cinio Gŵyl Dewi
Gwestai: Dr Jamie Medhurst
19:00
ar gyfer
19:30
Clwb Golff y Parc
Sul
Mawrth 4
Gwasanaeth Gŵyl Dewi, gyda Chôr Ffilharmonig Casnewydd – Pregethwr: Parch Aled Huw Thomas 15:00 Eglwys Gadeiriol Casnewydd
Sadwrn
Mawrth
Cinio canol dydd gyda’n ffrindiau o Gymdeithas Cymry Caerodor dyddiad i’w drefnu
Gwener
Ebrill 27
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park

Comments are closed.