Rhaglen

2018-19

Dyddiad Digwyddiad Amser Lleoliad
Gwener
Medi 21
Ymaelodi, Cwis a lluniaeth ysgafn 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Hydref 19
Noson gan Gwerinwyr Gwent 19:00 Canolfan Eglwysig Stow Park
Gwener
Tachwedd 9
Cinio canol dydd 12:00 Junction 28, Casnewydd
Gwener
Tachwedd 16
Noson o Hwyl! 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Rhagfyr 7
Noson gyda Merched Y Wawr a’r delynores Bethan Watson 19:00 Canolfan Eglwysig Stow Park
Sul
Rhagfyr 23
Gwasanaeth o Garolau 15:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Ionawr 18
Brethyn cartre dan ofal Joanna Hopkin 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Chwefror 1
Cinio canol dydd 12:00 Y Foresters, Llandevaud
Gwener
Chwefror 22
Noson Lawen 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Sadwrn,
Mawrth 2
Cinio Gŵyl Dewi 18:30
ar gyfer
19:00
Gwesty’r Parkway, Cwmbrân
Sul
Mawrth 3
Gwasanaeth Gŵyl Dewi 15:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Ebrill 26
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park

Comments are closed.