Rhaglen

2016-17

Dyddiad Digwyddiad Amser Lleoliad
Gwener
Medi 16
Ymaelodi, Cwis a Brethyn Cartre – a lluniaeth 19:30 Canolfan Eglwysig Stow Park
Gwener
Hydref 21
Noson gan y delynores Bethan Watson 19:30 Canolfan Eglwysig Stow Park
Gwener
Tachwedd 11
Cinio Cymdeithasol amser cinio Yr Old Barn
Gwener
Tachwedd 18
Darlith gan Dr Llŷr Gwyn Lewis o Brifysgol Caerdydd 19:30 Canolfan Eglwysig Stow Park
Gwener
Rhagfyr 9
Noson gan Grŵp Pres Tongwynlais yng nghwmni Merched y Wawr – a lluniaeth 19:30 Canolfan Eglwysig Stow Park
Sul
Rhagfyr 18
Gwasanaeth Carolau 15:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Ionawr 20
Noson gan Mr Gari Bevan o Ferthyr – Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol 2015 19:30 Canolfan Eglwysig Stow Park
Gwener
Chwefror 17
Noson Lawen – a lluniaeth 19:30 Canolfan Eglwysig Stow Park
Sadwrn,
Mawrth 4
Cinio Gŵyl Dewi
(Gwestai: Mr Iwan Guy)
19:00
ar gyfer
19:30
Clwb Golff y Park
Sul
Mawrth 5
Gwasanaeth Gŵyl Dewi, gyda Chôr Ffilharmonig Casnewydd (Pregethwr: Parch Dyfrig Lloyd) 15:00 Yr Eglwys Gadeiriol
Sadwrn
Mawrth 18
Ymweliad â Chymdeithas Cymry Caerodor amser i’w drefnu
Gwener
Ebrill 28
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 19:15 Canolfan Eglwysig Stow Park

Comments are closed.