Rhaglen

2019-20

Dyddiad Digwyddiad Amser Lleoliad
Gwener
Medi 13
Ymaelodi a ‘Trysor Diddorol’ 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Hydref 18
‘Taith i Tsieina’ gyda Alwena a Chris 19:00 Canolfan Eglwysig Stow Park
Gwener
Tachwedd 8
Cinio canol dydd 12:00 Junction 28, Bassaleg
Iau
Tachwedd 14
Ymuno â Merched Y Wawr 19:30 Capel Bethesda, Y Tŷ Du
Sul
Rhagfyr 8
Dathlu’r Nadoilig gyda Merched Y Wawr 15:00 Capel Mynydd Seion, Hill Street
Sul
Rhagfyr 15
Gwasanaeth o Garolau 15:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Ionawr 17
Noson gan Thomas Hughes o Fenter Iaith Casnewydd 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Chwefror 21
Noson Lawen (croeso i unrhwyun gymryd rhan) 12:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Sul
Mawrth 1
Gwasanaeth Gŵyl Dewi 15:00 Capel Mynydd Seion, Hill Street
Sadwrn,
Mawrth 7
Cinio Gŵyl Dewi 18:30
ar gyfer
19:00
Club Golff Y Parc, Coedkernyw
Gwener
Mawrth 20
Hanes rhaglen deledu ‘Ynys 1900’ gan Gareth/Lydia Power 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Ebrill 24
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 19:00 Eglwys Ebeneser, Stow Park
Gwener
Gorffenhaf 10
Cinir canol dydd 19:00 (lleoliad i’w drefnu)

Comments are closed.