Category Archives: Uncategorized

Noson gyda Huw Edwards

Braint fawr i’r gymdeithas oedd cael croesawu Huw Edwards i lenwi’r ystafell gyda’i bersonoliaeth hawddgar. Pawb yn dweud ei fod yn dalach na’ disgwyl ! Cawsom olwg ar y galwadau amrywiol arno yn ei waith bob dydd yn y B.B.C., … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson gyda Huw Edwards

Ymweld a Bryste – Sadwrn, Mawrth 23

Cawsom hwyl fawr yn paratoi sgets ‘Y Mochyn Du’ ar gyfer ein hymweliad a Bryste ym mis Mawrth a mwy o hwyl ar y noson wrth gael ambell dro trwstan. Wedi bod ar goll a chyrraedd yn hwyr, aeth y … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ymweld a Bryste – Sadwrn, Mawrth 23

Dydd Gŵyl Dewi

Am noson fendigedig! Un teulu mawr yn ymhyfrydu yn ein Cymreictod. Roedd yr ystafell yn Neuadd y Seiri Rhyddion yn edrych yn odidog. Saith ford gron – pob un a’i chennin Pedr euraidd yn ei chanol yn gwenu arnom fel … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dydd Gŵyl Dewi

Noson o Sain a Sgandal

Noson o Sain a Sgandal oedd gan Joy ac Alwyn Humphreys i’n diddanu ym mis Chwefror. Clywsom am gyfrinachau cudd ym mywydau ein cyfansoddwyr enwog gan Alwyn, ac roedd datganiadau hudolus Joy o’u gwaith ar y piano yn gefndir i’r … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson o Sain a Sgandal

Gwasanaeth Carolau

Ym mis Rhagfyr cafwyd gwasanaeth carolau bendithiol dan ofal Shem. Roedd y cyfarfod drwyddo draw yn effeithiol iawn gyda phawb yn cyfrannu drwy gan, darlleniadau, gweddi a myfyrdod, gan fynd a ni i ysbryd y Nadolig.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwasanaeth Carolau

Junction 28

6 30yh – nos Iau – Tachwedd 22 – a dyma ni i gyd yn eistedd yn gyfforddus yn un o ystafelloedd fwyta Junction 28 yn barod i’r tren ein tywys i’r wledd! A gwledd a gafwyd – pawb wedi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Junction 28

Côr Plant Nidus

Nos Wener, 16eg o Dachwedd, cawsom gyngerdd arbennig gan Gôr Plant Nidus o dan arweiniad Christian Jenkins. Roedd bron 30 o blant yn y côr a phob un yn canu’n fendigedig. Roedd y rhaglen yn un amrywiol. Rhaid rhoi clod … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Côr Plant Nidus

Darlith gan R. Alun Evans

Difyr iawn oedd darlith R.Alun Evans ( nos Wener, Hydref 26ain ) yn dilyn hynt a helynt y bardd, Gwilym R. Tilsley, o bentref bychan yng nghanolbarth Cymru i Aberystwyth a Chaergrawnt ac wedyn i’r weinidogaeth Wesleaidd. Wedi ennill cadair … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Darlith gan R. Alun Evans

Brethyn Cartref – Medi 14

Cawsom noson agoriadol amrywiol a chynnes gyda phawb yn ei dro yn cyfrannu gyda chaneuon, adroddiadau,darlleniadau, atgofion, a phosau cyn mwynhau sgwrs dros baned a llond bwrdd o ddanteithion.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Brethyn Cartref – Medi 14

Ymweliad i Gymanfa Eisteddfod Bro Morgannwg

Aeth y cantorion ohonom i Gymana Ganu’r Eisteddfod yn y Fro (dan arweiniad Euros Rhys a Rob Nichols wrth yr organ) a mwynhau’r profiad. Llawer ohonom yn meddwl wedyn fod y sain yn llawer gwell yn y Babell nag ar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ymweliad i Gymanfa Eisteddfod Bro Morgannwg