Category Archives: Uncategorized

Gwibdaith i’r Eisteddfod Genedlaethol

Awst 8fed, bore braf o haf – a dyma llond bws ohonnom ar ein ffordd i dre’r sosban. Am ddiwrnod! Fe wenodd yr haul o’r cychwyn cynta – ac fe gawsom amser bendigedig. Crwydro ar y maes yn sŵn acenion … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwibdaith i’r Eisteddfod Genedlaethol

Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Dyma noson fendigedig yng nghwmni ein ffrindiau o Gymdeithas Cymry Caerodor. Fel arfer cawsom ein diddanu gyda eitemau o bob math – rhai gan wynebau cyfarwydd iawn ac eraill gan bobl hollol newydd i ni. Amrywiaeth oedd y thema ac … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Mawrth 2 – Fel arfer cynhaliwyd ein Gwasanaeth Gŵyl Dewi yng Nghadeirlan Casnewydd am 3 o’r gloch y prynhawn. Arweinwyd y gwasanaeth gan Mr Cledwyn Bishop a darllenodd y Parch. Shem Morgan, Llywydd y Gymdeithas, o Lyfr yr Actau. Cafwyd … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Cinio Gŵyl Dewi

Mawrth 1 – Unwaith eto dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi gyda chinio yn Neuadd y Seiri Rhyddion yng Nghasnewydd. Roedd y bwyd yn ardderchog a’r araith gan y Parch. Towyn Jones yn ddifyr ac yn ddiddorol (gyda rhai chwedlau yn wir … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Gŵyl Dewi

Noson gan Alwyn a Joy Humphries

Chwefror 7 – Cawsom noson fendigedig gydag Alwyn Humphries yn siarad am ‘bechodau’r piano’ a Joy yn ychwanegu at y sgwrs drwy chwarae darnau perthnasol ar y piano. Roedd pawb wedi mwynhau’r noson yn fawr iawn.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson gan Alwyn a Joy Humphries

Brethyn Cartref

Ionawr 17 – Noson oedd hon i aelodau’r Gymdeithas i’n diddanu ni trwy ganu, adrodd, cystadlu gyda’r clychau neu actio yn sgets ‘Y Mochyn Du’ cyn cael lluniaeth hyfryd a chyfle i sgwrsio. Diolch i Glenys Munkley am drefnu’r noson … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Brethyn Cartref

Gwasanaeth Carolau

Rhagfyr 22 – Cawsom gawsanaeth bendigedig dan ofal ein Is-Lywydd, Mrs Glenys Munkley, gyda gwahanol aelodau o’r Gymdeithas yn cymryd rhan gyda darlleniad neu gan. Ar y diwedd roedd paned o de a mins peis i bawb. Diolch i Brenda … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwasanaeth Carolau

Foresters Oaks – Tachwedd 8

Posted in Uncategorized | Comments Off on Foresters Oaks – Tachwedd 8

Bob Davies – Wood Carver

Bob was the craftsman who made the Bardic Chair for the 2004 National Eisteddfod when it came to Newport. On Friday 11th October he gave a talk about his “hobby”, which he illustrated with many examples from the truly staggering … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bob Davies – Wood Carver

Holme Lacy

Posted in Uncategorized | Comments Off on Holme Lacy