Category Archives: Uncategorized

Noson Gymdeithasol ac Ymaelodi

Cyfle i ymaelodi a chwrdd dros baned bisgedi gyda ffrindiau ar ôl gwyliau’r haf. Dysgom lawer o ffeithiau newydd o gwis Joanna.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson Gymdeithasol ac Ymaelodi

Carolau Nadolig

Gwasanaeth Nadolig 2016

Posted in Uncategorized | Comments Off on Carolau Nadolig

Tongwynlais Brass Band

Some of the members of the Tongwynlais Temperance Brass Band gave us a wonderful example of the skill and talent that have brought them national acclaim on the competition circuits. Their set was cleverly interspersed with fascinating insights into the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tongwynlais Brass Band

Noson gan y delynores Bethan Watson

Cawsom noson i’w chofio yng nghwmni’r delynores Bethan Watson. Rhoddodd ddatganiad hyfryd ac amrywiol o ganeuon gwerin i jazz. Aeth a ni i sawl gwlad gan orffen gyda darnau o’r sioe gerdd Phantom of the Opera. ‘Roedd ei datganiad o … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson gan y delynores Bethan Watson

Ymweliad Cymdeithas Cymry Cerdor

Dyma nhw, unwaith eto, wedi dod dros y bont i’n diddanu ni. Er gwaetha colli nifer o’u cwmni oherwydd salwch ar y funud ola – cawson ni noson ddymunol iawn o ddifyrrwch gan ein ffrindiau o Gaerodor. Hyfryd oedd cael … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ymweliad Cymdeithas Cymry Cerdor

Taith i’r Paith

Alwena & Chris gave an illustrated talk on their trip to Patagonia last November. Refreshments afterwards included Patagonian Black Cakes.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Taith i’r Paith

Cinio Gŵyl Dewi

Dyma ni, unwaith eto, yn dathlu gwyl ein nawddsant yng nghwmni ein gwesteion, y maer a’r faeres, yr Aelod Seneddol Paul Flynn a’i wraig Sam a ffrindiau hen a newydd. Hyfryd dros ben oedd gweld aelodau newydd yn ein mysg … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Gŵyl Dewi

Cinio Cymdeithasol yn Yr Old Barn 20 11 14

Wele’n cychwyn dros tri deg O Gymry Casnewydd ar noson deg!! Wel, tri deg chwech i fod yn gywir! Diolch i Brenda a Deilwen am eu trefniadau trylwyr, cawsom noswaith lwyddiannus a chofiadwy – ynglyn â’r cwmni a’r bwyd. Ffordd … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Cymdeithasol yn Yr Old Barn 20 11 14

Noson Gymdeithasol yhghyd â Merched y Wawr 9 10 14

Braf iawn oedd cael cwmni ein ffrindiau o Ferched y Wawr am awr neu ddwy o ddiddanwch pur. Ar ôl rhyw chwarter awr o gymdeithasu a rhannu clecs ‘roedd yn amser galw ar Alwena a Chris i gyflwyno’u Cwis. Dyma’n … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson Gymdeithasol yhghyd â Merched y Wawr 9 10 14

Darlith: Yr Archdderwydd Christine James 26 9 14

Dyma ni eto – tymor newydd. Noswaith fendigedig yng nghwmni Yr Archdderwydd ei hun – Dr Christine James (ond ‘Christine’ i ni erbyn diwedd y noson!) Cawsom ddarlith ddiddorol dros ben yn olrhain ei hanes barddonol ac yn mynd â … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Darlith: Yr Archdderwydd Christine James 26 9 14