Author Archives: Glenys

Ymweliad Cymdeithas Cymry Cerdor

Dyma nhw, unwaith eto, wedi dod dros y bont i’n diddanu ni. Er gwaetha colli nifer o’u cwmni oherwydd salwch ar y funud ola – cawson ni noson ddymunol iawn o ddifyrrwch gan ein ffrindiau o Gaerodor. Hyfryd oedd cael … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ymweliad Cymdeithas Cymry Cerdor

Cinio Cymdeithasol yn Yr Old Barn 20 11 14

Wele’n cychwyn dros tri deg O Gymry Casnewydd ar noson deg!! Wel, tri deg chwech i fod yn gywir! Diolch i Brenda a Deilwen am eu trefniadau trylwyr, cawsom noswaith lwyddiannus a chofiadwy – ynglyn â’r cwmni a’r bwyd. Ffordd … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Cymdeithasol yn Yr Old Barn 20 11 14

Noson Gymdeithasol yhghyd â Merched y Wawr 9 10 14

Braf iawn oedd cael cwmni ein ffrindiau o Ferched y Wawr am awr neu ddwy o ddiddanwch pur. Ar ôl rhyw chwarter awr o gymdeithasu a rhannu clecs ‘roedd yn amser galw ar Alwena a Chris i gyflwyno’u Cwis. Dyma’n … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson Gymdeithasol yhghyd â Merched y Wawr 9 10 14

Darlith: Yr Archdderwydd Christine James 26 9 14

Dyma ni eto – tymor newydd. Noswaith fendigedig yng nghwmni Yr Archdderwydd ei hun – Dr Christine James (ond ‘Christine’ i ni erbyn diwedd y noson!) Cawsom ddarlith ddiddorol dros ben yn olrhain ei hanes barddonol ac yn mynd â … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Darlith: Yr Archdderwydd Christine James 26 9 14

Gwibdaith i’r Eisteddfod Genedlaethol

Awst 8fed, bore braf o haf – a dyma llond bws ohonnom ar ein ffordd i dre’r sosban. Am ddiwrnod! Fe wenodd yr haul o’r cychwyn cynta – ac fe gawsom amser bendigedig. Crwydro ar y maes yn sŵn acenion … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwibdaith i’r Eisteddfod Genedlaethol

Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Dyma noson fendigedig yng nghwmni ein ffrindiau o Gymdeithas Cymry Caerodor. Fel arfer cawsom ein diddanu gyda eitemau o bob math – rhai gan wynebau cyfarwydd iawn ac eraill gan bobl hollol newydd i ni. Amrywiaeth oedd y thema ac … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Holme Lacy

Posted in Uncategorized | Comments Off on Holme Lacy

Dydd Gŵyl Dewi

Am noson fendigedig! Un teulu mawr yn ymhyfrydu yn ein Cymreictod. Roedd yr ystafell yn Neuadd y Seiri Rhyddion yn edrych yn odidog. Saith ford gron – pob un a’i chennin Pedr euraidd yn ei chanol yn gwenu arnom fel … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dydd Gŵyl Dewi

Junction 28

6 30yh – nos Iau – Tachwedd 22 – a dyma ni i gyd yn eistedd yn gyfforddus yn un o ystafelloedd fwyta Junction 28 yn barod i’r tren ein tywys i’r wledd! A gwledd a gafwyd – pawb wedi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Junction 28