Author Archives: Chris

Carolau Nadolig

Gwasanaeth Nadolig 2016

Posted in Uncategorized | Comments Off on Carolau Nadolig

Tongwynlais Brass Band

Some of the members of the Tongwynlais Temperance Brass Band gave us a wonderful example of the skill and talent that have brought them national acclaim on the competition circuits. Their set was cleverly interspersed with fascinating insights into the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tongwynlais Brass Band

Taith i’r Paith

Alwena & Chris gave an illustrated talk on their trip to Patagonia last November. Refreshments afterwards included Patagonian Black Cakes.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Taith i’r Paith

Cinio Gŵyl Dewi

Dyma ni, unwaith eto, yn dathlu gwyl ein nawddsant yng nghwmni ein gwesteion, y maer a’r faeres, yr Aelod Seneddol Paul Flynn a’i wraig Sam a ffrindiau hen a newydd. Hyfryd dros ben oedd gweld aelodau newydd yn ein mysg … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Gŵyl Dewi

Foresters Oaks – Tachwedd 8

Posted in Uncategorized | Comments Off on Foresters Oaks – Tachwedd 8

Bob Davies – Wood Carver

Bob was the craftsman who made the Bardic Chair for the 2004 National Eisteddfod when it came to Newport. On Friday 11th October he gave a talk about his “hobby”, which he illustrated with many examples from the truly staggering … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bob Davies – Wood Carver

Brethyn Cartref

Yn anffodus methodd Côr y Cymoedd i ddod ac roedd rhaid defnu noson o frethyn cartref ar y funud olaf. Cawsom lawr o hwyl gyda gwahanol aelodau o’r Gymdeithas yn cymryd rhan – cwis, canu, adrodd, chwarae’r organ, canu’r clychau, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Brethyn Cartref