Author Archives: Alwena

Cwis a Lluniaeth

Ar Nos Wener, Ionawr 13, cawsom noson o dan ofal Alwena a Chris Power. Roeddent wedi trefnu cwis ac roedd pedwar tîm wedi cystadlu’n frwd. Ar ôl y cwis cawsom lluniaeth hyfryd a chyfle i gymdeithasu.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cwis a Lluniaeth

Gwasanaeth Carolau

Ar brynhawn Dydd Sul, Rhagfyr 18, casgledd nifer yn Eglwys Ebeneser i ganu carolau a gwrando ar ddarlleniadau am enedigaeth Iesu Grist. Roedd y gwasanaeth o dan ofal y Llywydd, Alwena Power, a’r Is-lywydd, Elan Griffith. Cymerodd nifer o aelodau … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwasanaeth Carolau

Cinio Cymdeithasol (Coleg Gwent)

Ar Nos Fercher, Tachwedd 23, casglodd 36 o aelodau am bryd o fwyd ym Mwyty “Morel’s” yng Ngholeg Gwent, Cross Keys. Yn anffodus nid oedd y bwyd cystal â’r gorffennol ond roedd yn gyfle da i gymdeithasu gyda ffrindiau cyn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Cymdeithasol (Coleg Gwent)

(Blodau)

Yn anffodus roedd rhaid gohirio’r cyfarfod yma tan y flwyddyn nesaf oherwydd profedigaeth yn nheulu’r darlithydd, y Parch. Kevin Davies.

Posted in Uncategorized | Comments Off on (Blodau)

Cyfrinach Craig-y-Nos

Cawsom noson ddiddorol iawn ar 21ain Hydref gyda sgwrs â darluniau gan Dilwyn Jones ar “Cyfrinach Craig-y-Nos”. Roedd pawb yn y gynulleidfa wedi gwrando’n astud wrth i Dilwyn fynd â ni ar daith o Garcassonne yn Ffrainc i Graig-y-Nos yn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cyfrinach Craig-y-Nos

Noson Agoriadol

Nos Wener, 16eg o Fedi 2011 Roedd y noson o dan ofal Jeanette Massocchi. Canodd Anne Wilkins nifer o ganeuon i gyfeiliant Jeanette ac hefyd canodd unawd ar y piano. Rhwng y darnau cafodd sgwrs gyda llywydd y Gymdeithas am … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson Agoriadol

Gwibdaith i Fae Caerdydd

Dydd Sadwrn, 3ydd o Fedi 2011 Agorwyd y tymor newydd gyda gwibdaith i 30 o’r aelodau i Fae Caerdydd. Roedd y tywydd yn gymylog ond yn sych. Yn anffodus roedd rhai o’r strydoedd ar gau oherwydd rasys gan dimoedd sbortsceir … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwibdaith i Fae Caerdydd