Author Archives: Alwena

Noson Gymdeithasol ac Ymaelodi

Cyfle i ymaelodi a chwrdd dros baned bisgedi gyda ffrindiau ar ôl gwyliau’r haf. Dysgom lawer o ffeithiau newydd o gwis Joanna.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson Gymdeithasol ac Ymaelodi

Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Mawrth 2 – Fel arfer cynhaliwyd ein Gwasanaeth Gŵyl Dewi yng Nghadeirlan Casnewydd am 3 o’r gloch y prynhawn. Arweinwyd y gwasanaeth gan Mr Cledwyn Bishop a darllenodd y Parch. Shem Morgan, Llywydd y Gymdeithas, o Lyfr yr Actau. Cafwyd … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Cinio Gŵyl Dewi

Mawrth 1 – Unwaith eto dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi gyda chinio yn Neuadd y Seiri Rhyddion yng Nghasnewydd. Roedd y bwyd yn ardderchog a’r araith gan y Parch. Towyn Jones yn ddifyr ac yn ddiddorol (gyda rhai chwedlau yn wir … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Gŵyl Dewi

Noson gan Alwyn a Joy Humphries

Chwefror 7 – Cawsom noson fendigedig gydag Alwyn Humphries yn siarad am ‘bechodau’r piano’ a Joy yn ychwanegu at y sgwrs drwy chwarae darnau perthnasol ar y piano. Roedd pawb wedi mwynhau’r noson yn fawr iawn.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson gan Alwyn a Joy Humphries

Brethyn Cartref

Ionawr 17 – Noson oedd hon i aelodau’r Gymdeithas i’n diddanu ni trwy ganu, adrodd, cystadlu gyda’r clychau neu actio yn sgets ‘Y Mochyn Du’ cyn cael lluniaeth hyfryd a chyfle i sgwrsio. Diolch i Glenys Munkley am drefnu’r noson … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Brethyn Cartref

Gwasanaeth Carolau

Rhagfyr 22 – Cawsom gawsanaeth bendigedig dan ofal ein Is-Lywydd, Mrs Glenys Munkley, gyda gwahanol aelodau o’r Gymdeithas yn cymryd rhan gyda darlleniad neu gan. Ar y diwedd roedd paned o de a mins peis i bawb. Diolch i Brenda … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwasanaeth Carolau

Côr Plant Nidus

Nos Wener, 16eg o Dachwedd, cawsom gyngerdd arbennig gan Gôr Plant Nidus o dan arweiniad Christian Jenkins. Roedd bron 30 o blant yn y côr a phob un yn canu’n fendigedig. Roedd y rhaglen yn un amrywiol. Rhaid rhoi clod … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Côr Plant Nidus

Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Cawsom gwmni ugain o aelodau Cymdeithas Cymry Caerodor yn Neuadd y Graig, Bassaleg, ar Nos Sadwrn, 24ain o Fawrth. Cawsom lawer o hwyl wrth i’r ymwelwyr ein diddanu ni gyda chanu, adrodd ac actio. Roedd cyfle wedyn i gymdeithasu gyda’n … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Unwaith eto, ar brynhawn Dydd Sul y 4ydd o Fawrth ymunodd y Maer a’r Maer Cydweddog gydag aelodau a ffrindiau’r Gymdeithas yn Eglwys Gadeiriol Casnewydd am ein Gwasanaeth Gŵyl Dewi blynyddol. Canwyd yr anthem ‘Molwch yr Arglwydd’ (gan Euron Walters) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Cinio Gŵyl Dewi

[monoslideshow id=6 w=400 h=300] Daeth tua hanner cant o bobl at ei gilydd yn Neuadd y Seiri Rhyddion i ddathlu ein Nawddsant ar Nos Sadwrn 3ydd o Fawrth. Dim ond clod clywais am y noson a phawb yn canmol y … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Gŵyl Dewi