Noson gan y delynores Bethan Watson

Cawsom noson i’w chofio yng nghwmni’r delynores Bethan Watson. Rhoddodd ddatganiad hyfryd ac amrywiol o ganeuon gwerin i jazz. Aeth a ni i sawl gwlad gan orffen gyda darnau o’r sioe gerdd Phantom of the Opera. ‘Roedd ei datganiad o bugeilio’r gwenith gwyn yn arbennig, a chwaraeodd un darn am y tro cyntaf. Clod i Bethan sydd yn gyn ddisgybl yn Ysgol Cwm Rhymni a Choleg Cerdd a Drama Caerdydd. Teyrnged hyfryd i Shem.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.