Ymweliad Cymdeithas Cymry Cerdor

Cymry Caerodor 2016
Dyma nhw, unwaith eto, wedi dod dros y bont i’n diddanu ni. Er gwaetha colli nifer o’u cwmni oherwydd salwch ar y funud ola – cawson ni noson ddymunol iawn o ddifyrrwch gan ein ffrindiau o Gaerodor.

Hyfryd oedd cael ymuno â nhw yn y fath ffefrynnau ag Unwaith eto’ng Nghymru Annwyl, Calon Lân, Moliannwn, Bugeilio’r Gwenith Gwyn, Ar lan y Môr a Hen feic Peni-fardding fy Nhaid.

Yn ogystal â’r côr, cawson ni adroddiadau dwys a doniol – un ohonynt gan y dihafal David gyda’i ddarn Y GÊM RYGBI , storïau digri a difri, unawdau – dwy gan eu llywydd newydd Rae yn canu’r hyfryd Hiraeth a chân ffraeth The Curate and the Maiden. Rae hefyd oedd wrth y piano.

Noson hyfryd llond cynhesrwydd – ein dwy gymdeithas yn hapus i fod gyda’n gilydd unwaith eto a pha well ffordd o ddod â’r noson i ben na chael gwledd wedi’i drefnu gan Brenda a Deilwen. Diolch o galon iddyn nhw ac i bawb fu’n helpu yn y gegin ac a ddaeth â’r brechdanau a’r danteithion ayyb. Diolch i Hywel am wneud yn siwr bod popeth yn ei le ar gyfer y cwmni ac i Wynne a Fiona am drefnu’r raffl.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.