Cinio Cymdeithasol yn Yr Old Barn 20 11 14

Wele’n cychwyn dros tri deg
O Gymry Casnewydd ar noson deg!!

Wel, tri deg chwech i fod yn gywir! Diolch i Brenda a Deilwen am eu trefniadau trylwyr, cawsom noswaith lwyddiannus a chofiadwy – ynglyn â’r cwmni a’r bwyd. Ffordd ddymunol iawn o gwmnïa a chymdeithasu gyda ffrindiau.

Pleser o’r mwya oedd cael croesawu tri aelod newydd at ein plith – Ann a Craig Octon a Julie Payne. Edrychwn ymlaen yn fawr at ddod i’w nabod yn well ac i fwynhau eu cwmni fel â’r flwyddyn yn ei flaen. Croeso cynnes iawn i chi’ch tri.

Pryd mae’r cinio nesa?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.