Darlith: Yr Archdderwydd Christine James 26 9 14

Dyma ni eto – tymor newydd. Noswaith fendigedig yng nghwmni Yr Archdderwydd ei hun – Dr Christine James (ond ‘Christine’ i ni erbyn diwedd y noson!)

Cawsom ddarlith ddiddorol dros ben yn olrhain ei hanes barddonol ac yn mynd â ni i fewn i’w chasgliad o gerddi “rhwng y llinellau”. Mor ddifyr oedd cael y bardd ei hun i’n tywys drwy nifer o’r cerddi gan egluro arwyddocâd gwahanol eiriau a sefyllfaoedd. Daeth y cerddi yn fyw.

Braf bod yng nghwmni ein gilydd eto ac edrych ymlaen at flwyddyn arall yn ein hanes. “Ymlaen mae Canaan”!

Pleser o’r mwya oedd croesawu Kath, Ann, Eleanor, Lyn a Cynthia i’n plith fel aelodau newydd. Hyfryd gweld dysgwyr yn ymuno â ni ac edrychwn ymlaen yn fawr iawn at ddod i’w nabod yn well fel aiff y tymor yn ei flaen.

Yr Archdderwydd Christine JamesYr Archdderwydd Christine James

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.