Gwibdaith i’r Eisteddfod Genedlaethol

Awst 8fed, bore braf o haf – a dyma llond bws ohonnom ar ein ffordd i dre’r sosban. Am ddiwrnod! Fe wenodd yr haul o’r cychwyn cynta – ac fe gawsom amser bendigedig.

Crwydro ar y maes yn sŵn acenion hyfryd o bob cwr o Walia fach a gweld llawer hen ffrind. Cinio blasus ac wedyn y pafiliwn amdani – lle cawsom ein swyno gan bartïon cerdd dant. Yna’r CADEIRIO. Uchafbwynt y seremoni honno? Gweld ymhlith yr osgordd ein hannwyl gyd aelodau Alwena ac Anthony yn eu gwisgoedd gorseddol, ysblennydd!

Cyn pen dim roedd yn amser mynd tua thre – wedi cael diwrnod wrth ein bodd yng nghwmni hen aelodau a ffrindiau newydd. Er parch i Lanelli canon ni Sosban Fach (BOB PENNILL!) ar y bws ar ein ffordd adre. Diwrnod â arhosith yn y côf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.