Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Dyma noson fendigedig yng nghwmni ein ffrindiau o Gymdeithas Cymry Caerodor. Fel arfer cawsom ein diddanu gyda eitemau o bob math – rhai gan wynebau cyfarwydd iawn ac eraill gan bobl hollol newydd i ni.

Amrywiaeth oedd y thema ac aethpwyd â ni ar lafar ac ar gân o Langollen i Gwm Penant Ceiriog i Abertawe Dylan Thomas. Wedyn i ddyffryn Towy – a geiriau un o feirdd yr ardal wedi’u darllen gan ei ferch (a stori ddoniol am Margaret Thatcher i’r fargen!). Roedd doniau cerddorol yn amlwg. Cawsom ddwy ddeuawd piano, dwy unawd piano gan ferch ifanc 13 oed ac hefyd unawd clarinet ganddi. Swynwyd ni gan soprano hyfryd yn canu caneuon gwerin gyda llais unigryw.

Uchafbwynt y noson – fel arfer – oedd y ddrama ‘Eira Gwyn’ gyda’r dramatis personae arferol! Digon o hwyl – a llawer o chwerthin.

Roedd Brenda a Deilwen wedi paratoi gwledd ar gyfer pawb – hyfryd oedd cael cyfle i gymdeithasu’n hamddenol dros baned gyda’n frindiau o dros y bont. Diolch i bawb a gyfranodd at y noson ac i bawb a ddaeth i’n cefnogi. Noson i’w gofio.

Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor    Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor    Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.