Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Mawrth 2 – Fel arfer cynhaliwyd ein Gwasanaeth Gŵyl Dewi yng Nghadeirlan Casnewydd am 3 o’r gloch y prynhawn. Arweinwyd y gwasanaeth gan Mr Cledwyn Bishop a darllenodd y Parch. Shem Morgan, Llywydd y Gymdeithas, o Lyfr yr Actau. Cafwyd pregeth amserol a chofiadwy gan y Parch. Ddr. Alun Tudur. Canodd Côr Ffilharmonig Casnewydd o dan arweiniad Guy Harbottle ‘Y Tangnefeddwyr’ gan Eric Jones. David Martyn Jones oedd wrth yr organ.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.