Noson gan Alwyn a Joy Humphries

Chwefror 7 – Cawsom noson fendigedig gydag Alwyn Humphries yn siarad am ‘bechodau’r piano’ a Joy yn ychwanegu at y sgwrs drwy chwarae darnau perthnasol ar y piano. Roedd pawb wedi mwynhau’r noson yn fawr iawn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.