Cinio Gŵyl Dewi

Mawrth 1 – Unwaith eto dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi gyda chinio yn Neuadd y Seiri Rhyddion yng Nghasnewydd. Roedd y bwyd yn ardderchog a’r araith gan y Parch. Towyn Jones yn ddifyr ac yn ddiddorol (gyda rhai chwedlau yn wir yn rhyfeddol). Cyflwynwyd y gŵr gwadd gan Lywydd y Gymdeithas, y Parch. Shem Morgan a rhoddwyd y diolchiadau gan Is-Lywydd y Gymdeithas, Mrs Glenys Munkley. Mr Cledwyn Bishop oedd Meistr y Defodau. Y prif westeion oedd y Maer a’r Faeres, Cliff a Christine Suller, Mr & Mrs Paul Flynn, Parch. Towyn Jones a Mr Ernest Jones. Gorffenwyd y noson bleserus gyda chydganu i gyfeiliant piano David Martyn Jones.  

Cinio Gŵyl Dewi
 

Diolch i Hywel Jones, Brenda Jones a Deilwen Lloyd am drefnu’r noson ac i Beryl Griffiths ac Elan Griffith am drefnu’r raffl a gododd £83 i elusen y Maer (Macmillan Cancer Care).

Dyna rhai lluniau o’r noswaith:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.