Brethyn Cartref

Ionawr 17 – Noson oedd hon i aelodau’r Gymdeithas i’n diddanu ni trwy ganu, adrodd, cystadlu gyda’r clychau neu actio yn sgets ‘Y Mochyn Du’ cyn cael lluniaeth hyfryd a chyfle i sgwrsio. Diolch i Glenys Munkley am drefnu’r noson ac i bawb a ddaeth a bwyd.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.