Gwasanaeth Carolau

Rhagfyr 22 – Cawsom gawsanaeth bendigedig dan ofal ein Is-Lywydd, Mrs Glenys Munkley, gyda gwahanol aelodau o’r Gymdeithas yn cymryd rhan gyda darlleniad neu gan. Ar y diwedd roedd paned o de a mins peis i bawb. Diolch i Brenda Jones a Deilwen Lloyd am ddarparu’r lluniaeth.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.