Noson gyda Huw Edwards

Dydd Gwyl Dewi 2013
Braint fawr i’r gymdeithas oedd cael croesawu Huw Edwards i lenwi’r ystafell gyda’i bersonoliaeth hawddgar. Pawb yn dweud ei fod yn dalach na’ disgwyl ! Cawsom olwg ar y galwadau amrywiol arno yn ei waith bob dydd yn y B.B.C., ei barch at ofynion trwm ei alwedigaeth, ei broffesiynoldeb a chip ar uchafbwyntiau ei yrfa. Diddorol wedyn oedd cael cipolwg ar y dyn ‘preifat’ pan oedd yn trafod ei waith ymchwil ar hanes capeli a chymdeithas Gymraeg Llundain –ac yn arbennig felly pan oedd yn troi i siarad yn ei dafodiaith goeth ei hun. Meistr yn wir.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.