Ymweld a Bryste – Sadwrn, Mawrth 23

Cawsom hwyl fawr yn paratoi sgets ‘Y Mochyn Du’ ar gyfer ein hymweliad a Bryste ym mis Mawrth a mwy o hwyl ar y noson wrth gael ambell dro trwstan. Wedi bod ar goll a chyrraedd yn hwyr, aeth y noson yn hwylus gydag eitemau amrywiol o ganu ac adrodd ac ambell i joc. Noson lawen go iawn a’r croeso fel arfer yn gynnes. Diolch i bawb.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.