Gwasanaeth Carolau

Ym mis Rhagfyr cafwyd gwasanaeth carolau bendithiol dan ofal Shem. Roedd y
cyfarfod drwyddo draw yn effeithiol iawn gyda phawb yn cyfrannu drwy gan,
darlleniadau, gweddi a myfyrdod, gan fynd a ni i ysbryd y Nadolig.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.