Noson o Sain a Sgandal

Noson o Sain a Sgandal oedd gan Joy ac Alwyn Humphreys i’n diddanu ym mis
Chwefror. Clywsom am gyfrinachau cudd ym mywydau ein cyfansoddwyr enwog gan
Alwyn, ac roedd datganiadau hudolus Joy o’u gwaith ar y piano yn gefndir i’r
cyfan. Noson benigamp. Pawb wedi mwynhau.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.