Junction 28

6 30yh – nos Iau – Tachwedd 22 – a dyma ni i gyd yn eistedd yn gyfforddus yn un o ystafelloedd fwyta Junction 28 yn barod i’r tren ein tywys i’r wledd! A gwledd a gafwyd – pawb wedi cael eu plesio’n fawr dros ben gyda’r lle a’r bwyd. Hyfryd oedd bod yng nghwni ffrindiau – pawb wrth eu bodd yn hel atgofion, rhannu profiadau, cadw lan a hanes ei gilydd a dodi’r byd yn ei le. Noson llond hwyl at y galon. Mwy o nosweithiau tebyg i ddod oedd dymuniad pawb. Diolchiadau mawr i Deilwen a Brenda am drefnu popeth yn ardderchog.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.