Darlith gan R. Alun Evans

Difyr iawn oedd darlith R.Alun Evans ( nos Wener, Hydref 26ain ) yn dilyn hynt a helynt y bardd, Gwilym R. Tilsley, o bentref bychan yng nghanolbarth Cymru i Aberystwyth a Chaergrawnt ac wedyn i’r weinidogaeth Wesleaidd. Wedi ennill cadair yr Eisteddfod Genedlaethol daeth yn Archdderwydd ac wedi hynny yn Gymrawd yr Eisteddfod. Trwy lygaid y darlithydd daethom i’w adnabod fel
person.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.