Côr Plant Nidus

Nos Wener, 16eg o Dachwedd, cawsom gyngerdd arbennig gan Gôr Plant Nidus o dan arweiniad Christian Jenkins. Roedd bron 30 o blant yn y côr a phob un yn canu’n fendigedig. Roedd y rhaglen yn un amrywiol. Rhaid rhoi clod arbennig i Caitlin Prowle am ganu darn clasurol ar y delyn a chanu dwy gân werin i’w chyfeiliant ei hunan ar y delyn. Côr talentog dros ben a noson i’w chofio.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.