Ymweliad i Gymanfa Eisteddfod Bro Morgannwg

Aeth y cantorion ohonom i Gymana Ganu’r Eisteddfod yn y Fro (dan arweiniad
Euros Rhys a Rob Nichols wrth yr organ) a mwynhau’r profiad. Llawer ohonom
yn meddwl wedyn fod y sain yn llawer gwell yn y Babell nag ar y teledu .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.