Gwibdaith: Manordy Llancaiach a Distyllfa Penderyn

Cawsom amser diddorol iawn fel cymdeithas yn cael ein tywys drwy Lancaiach
Fawr ym mis Gorffennaf. Daeth yr hanes yn fyw iawn gan fod y ‘trigolion’
yn actio’r part yng ngwisgoedd y cyfnod ac yn siarad iaith yr oes a fu. Wedi
cinio blasus ymlaen a ni i Benderyn ac wedi gweld sut oedd y whisgi Cymreig
yn cael ei gynhyrchu, cael cyfle i’w flasu ac i’w brynu.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.