Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Cawsom gwmni ugain o aelodau Cymdeithas Cymry Caerodor yn Neuadd y Graig, Bassaleg, ar Nos Sadwrn, 24ain o Fawrth. Cawsom lawer o hwyl wrth i’r ymwelwyr ein diddanu ni gyda chanu, adrodd ac actio. Roedd cyfle wedyn i gymdeithasu gyda’n ffrindiau o Fryste dros baned o de a lluniaeth wedi i ddarparu gan aelodau Casnewydd. Roedd cacen arbennig i ddathlu priodas aur dau aelod o’r Gymdeithas, sef Peter a Deilwen Lloyd. [monoslideshow id=7 w=400 h=300]

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.