Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Unwaith eto, ar brynhawn Dydd Sul y 4ydd o Fawrth ymunodd y Maer a’r Maer Cydweddog gydag aelodau a ffrindiau’r Gymdeithas yn Eglwys Gadeiriol Casnewydd am ein Gwasanaeth Gŵyl Dewi blynyddol. Canwyd yr anthem ‘Molwch yr Arglwydd’ (gan Euron Walters) gan Gôr Ffilharmonic Casnewydd o dan arweiniad Mr Guy Harbottle. Cyfeiliwyd yr anthem a’r emynau gan Mr D Martyn Jones. Darllenodd y llywydd, Mrs Alwena Power, I Thess.2:2-12 cyn i’r pregethwr y Parchedig Dyfrig Lloyd roi’r bregeth ar destun I Thess.2:11-12 ac annog ni “i fyw yn deilwng o’r Duw sydd yn eich galw i’w deyrnas a’i ogoniant ei hun”. Arweiniwyd y gwasanaeth gan Mr Cledwyn Bishop.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.