Cinio Gŵyl Dewi

[monoslideshow id=6 w=400 h=300] Daeth tua hanner cant o bobl at ei gilydd yn Neuadd y Seiri Rhyddion i ddathlu ein Nawddsant ar Nos Sadwrn 3ydd o Fawrth. Dim ond clod clywais am y noson a phawb yn canmol y cinio (5 cwrs). Cawsom gwmni’r Maer, Cyng. Margaret Cornelious a’r Maer Cydweddog, Mr Ken Cornelious, a’n Gwraig Wadd, Manon Rhys (a ennillodd y fedal rhyddiaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol llynedd), a’i gŵr, Mr T James Jones (yr Archdderwydd).
Ar ôl y cinio, cyflwynwyd Manon Rhys gan ein Llywydd, Alwena Power, ac wedyn siaradodd Manon, gan ddefnyddio ei nofel ‘Rara Avis’ i sôn am y newidiadau yn Ne Ddwyrain Cymru ers y 1950au a’r cynnydd aruthrol mewn addysg Gymraeg yn yr ardal. Wedyn cafwyd y diolchiadau gan ein Is-lywydd, Elan Griffith, cyn gorffen y noson gyda thipyn o ganu. Arweiniwyd y noson gan Cledwyn Bishop. Diolch i Hywel Jones am drefnu’r noson.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.