Brethyn Cartref

Yn anffodus methodd Côr y Cymoedd i ddod ac roedd rhaid defnu noson o frethyn cartref ar y funud olaf. Cawsom lawr o hwyl gyda gwahanol aelodau o’r Gymdeithas yn cymryd rhan – cwis, canu, adrodd, chwarae’r organ, canu’r clychau, siarad am bethau difyr, ayyb. Gorffenwyd y noson wrth gymdeithasu a bwyta’r holl ddanteithion a gyfranwyd gan yr aelodau. Noson a fwynhâd.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.