Cwis a Lluniaeth

Ar Nos Wener, Ionawr 13, cawsom noson o dan ofal Alwena a Chris Power. Roeddent wedi trefnu cwis ac roedd pedwar tîm wedi cystadlu’n frwd. Ar ôl y cwis cawsom lluniaeth hyfryd a chyfle i gymdeithasu.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.