Gwasanaeth Carolau

Ar brynhawn Dydd Sul, Rhagfyr 18, casgledd nifer yn Eglwys Ebeneser i ganu carolau a gwrando ar ddarlleniadau am enedigaeth Iesu Grist. Roedd y gwasanaeth o dan ofal y Llywydd, Alwena Power, a’r Is-lywydd, Elan Griffith. Cymerodd nifer o aelodau rhannau arbennig yn y gwasanaeth – yn darllen o’r ysgrythurau, yn adrodd, yn canu deuawd a phedwarawd. Ar y diwedd roedd cyfle i aelodau’r gynulleidfa i ddewis eu hoff carolau. Ar ôl y gwasanaeth roedd te/coffi a mins-peis i bawb.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.