Cinio Cymdeithasol (Coleg Gwent)

Ar Nos Fercher, Tachwedd 23, casglodd 36 o aelodau am bryd o fwyd ym Mwyty “Morel’s” yng Ngholeg Gwent, Cross Keys. Yn anffodus nid oedd y bwyd cystal â’r gorffennol ond roedd yn gyfle da i gymdeithasu gyda ffrindiau cyn prysurdeb y Nadolig.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.