Cyfrinach Craig-y-Nos

Cawsom noson ddiddorol iawn ar 21ain Hydref gyda sgwrs â darluniau gan Dilwyn Jones ar “Cyfrinach Craig-y-Nos”. Roedd pawb yn y gynulleidfa wedi gwrando’n astud wrth i Dilwyn fynd â ni ar daith o Garcassonne yn Ffrainc i Graig-y-Nos yn Nyffryn Tawe.

Roedd y Gymdeithas yn arbennig o ddiolchgar i Dilwyn am ddod ar fyr rybydd i lenwi bwlch ar ôl i Alwyn a Joy Humphries orfod gohirio eu cyflwyniad tan y flwyddyn nesaf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.