Noson Agoriadol

Nos Wener, 16eg o Fedi 2011

Roedd y noson o dan ofal Jeanette Massocchi. Canodd Anne Wilkins nifer o ganeuon i gyfeiliant Jeanette ac hefyd canodd unawd ar y piano. Rhwng y darnau cafodd sgwrs gyda llywydd y Gymdeithas am ei bywyd. Gorffennwyd y noson gyda Jeannette ac Anne yn canu deuawd  ‘Y Cathod’. Mae Anne wedi ennill yr unawd lieder yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nhasnewydd yn 2004, Abertawe yn 2006 ac eleni yng Nglyn Ebwy yn 2010. Enillodd gwobr Dysgwr y Flwyddyn Heddlu De Cymru yn 2009.
Cliciwch ar y llun am fwy o luniau
Cawsom hefyd y cyfle i ddathlu dau achlysur arbennig, sef penblwydd Mair Owen a phriodas aur Brian a Brenda Jones.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.