Noson Gymdeithasol ac Ymaelodi

Cyfle i ymaelodi a chwrdd dros baned bisgedi gyda ffrindiau ar ôl gwyliau’r haf. Dysgom lawer o ffeithiau newydd o gwis Joanna.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.